Nahráme 8 stop všade.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Je jedno kde, nahráme dokonalý zvuk tam kde ste.

Sound Recording

Dlhoročne skúsenosti v oblasti digitálnych záznamov.
AKO SPRAVIŤ DOBRÝ ZVUK ?
Ukážeme vám to.
Nahráme 8 stop všade.
Je jedno kde, nahráme dokonalý zvuk tam kde ste.
Ceny
STANDARD

99 €

do 2 hodín
 • Jedno nahrávanie do 2 hodín
 • Nahrávky v kvalite 24-bit/192 kHz .Wav
 • Všetky stopy nahraté zvlášť
 • V cene je jedna šiba plus vaše (Porty a iné inputy do nášho recordéru)
 • je možne pripojiť aj timecode.
Pro

200 €

do 4 hodín
 • Jedno nahrávanie do 4 hodín
 • Nahrávky v kvalite 24-bit/192 kHz .Wav
 • Všetky stopy nahraté zvlášť
 • V cene je jedna šiba plus jeden port sennheiser s klopovým mikrofónom + vaše (Porty a iné inputy do nášho recordéru)
 • je možne pripojiť aj timecode.
Ultimate

300 €

Nahrávanie do 8 hodín
 • Jedno nahrávanie do 8 hodín
 • Nahrávky v kvalite 24-bit/192 kHz .Wav
 • Všetky stopy nahraté zvlášť
 • V cene je jedna šiba plus port sennheiser s klopovým mikrofónom + vaše (Porty a iné inputy do nášho recordéru)
 • je možne pripojiť aj timecode.

Kto chce pochopiť hudbu, nepotrebuje ani tak sluch, ako srdce.

TITUS LIVIUS
Digitální záznam zvuku

Digitalizácia zvuku

Digitálny zvuk

Zvuk je pozdĺžne mechanické vlnenie s istou vlnovou dĺžkou a teda odpovedajúcou frekvenciou, s istou farbou a intenzitou(hlasitosťou). Zvuk je spojitá – analógová informácia. Harmonický zvuk (napr. komorné „a“) môžeme znázorniť sinusoidou. Počítače však vedia spracovávať len digitálne informácie.

Prevod zvuku z analógovej podoby do digitálnej zabezpečuje A/D – analógovo – digitálny prevodník. Najrozšírenejšia forma kódovania je pulzná kódová modulácia – PCM. Než sa z analógového signálu stane PCM zvuk, musí najprv prejsť vzorkovaním, kvantovaním a kódovaním.

VZORKOVANIE: Vzorkovač zaznamenáva aktuálne hodnoty analógového signálu v pravidelných intervaloch s istou frekvenciou napr. pri frekvencii 10kHz sa zaznamená hodnota signálu 10 000 krát za sekundu. Vyniká signál PAM – pulzná amplitúdová modulácia.

Vzorkovacia frekvencia (Sampling rate)

Aby sa dal vzorkovaný signál PAM pri reprodukcii plne zrekonštruovať, musí byť splnené tzv. „Nyquistovo kritérium“ : frekvencia, ktorou sa vzorkovanie prevázda, musí byť aspoň 2-krát vyššia ako frekvencia pôvodného signálu. Ak je počuteľný zvuk od 16 – 20 000Hz, tak vzorkovacia frekvencia musí byť aspoň 40kHz. V praxi sa vzorkuje s 10% navýšením, preto sa používa vzorkovacia frekvencia 44,1kHz.

KVANTOVANIE: Kvantovaním sa namerané hodnoty „zaokrúhľujú“ na najbližšiu úroveň amplitúdy každej vzoky , preto má digitálny signál na rozdiel od analógvého schodovitý priebeh.

27200

Nahrávok

1400

Káblov

10

Rokov praxe

320

GB nahrávok